گفتاردرمانی فرنگیس کاکوئی
گفتاردرمانی فرنگیس کاکوئی
زمینه‌های کاری: اختلال توجه و تمرکز، سندروم داون، لکنت، سکته مغزی، بازی درمانی
کرمان، بلوار آزادگان
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger