گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد (بلوار امین)
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد (بلوار امین)
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، درمان تخصصی لکنت کودک و بزرگسال، کم شنوایی
قم، بلوار امین
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger