گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، اختلالات صوت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، بیش فعالی، آفازی
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلالات حرکتی گفتار، بیش فعالی، اختلالات اکتسابی گفتار و زبان، اختلالات صوت
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، درمان تخصصی لکنت کودک و بزرگسال، کم شنوایی
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار، مشکلات توجه و تمرکز، کم شنوایی
قم، خیابان 45 متری صدوق
زهرا معتمدی راد
زهرا معتمدی راد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، اختلالات یادگیری، تاخیر گفتار و زبان، بیش فعالی، کم شنوایی
قم، خیابان هنرستان
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، کم شنوایی، تاخیرگفتاروزبان، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، مشاوره، روانشناسی، مشکلات تولید گفتار، مشکلات توجه و تمرکز
قم، بلوار 45متری صدوقی
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
ارائه خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و بازی درمانی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، فلج مغزی، اختلالات بلع و آبریزش دهان، بیش فعالی، اختلالات گفتار و زبان در آسیب های مغزی و اختلالات نورولوژیک
قم، خیابان هفتم تیر
زهرا کریمی
زهرا کریمی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات ذهنی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، کودکان استثنایی(اوتیسم، اختلالات یادگیری و شناختی
قم، میدان رسالت
احسان رجبی
احسان رجبی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: سندروم، کاردرمانی ذهنی، تاخیر رشدی، تولید گفتار، صوت
قم، بلوارامین
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
زمینه‌های کاری: اختلالات توجه و بیش فعالی، ارتباطی و ادراکی) و کاردرمانی بیماری های کودکان ( فلج مغزی (CP)، اختلالات متابولیک)، اختلالات مخچه ای) و همچنین کاردرمانی ذهنی ( سندروم داون، آرتروگریپوزیس
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
زمینه‌های کاری: اتیسم، سکته مغزی، اختلالات حافظه و یادگیری، اختلالات توجه و بیش فعالی، ضایعات نخاعی
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
زمینه‌های کاری: اختلالات متابولیک)، ضایعات نخاعی، اختلالات شناختی، توانبخشی و کاردرمانی بیماری های مغز و اعصاب ( MS، اختلالات حافظه و یادگیری
قم، بلوار جمهوری
گفتاردرمانی بیان قم
گفتاردرمانی بیان قم
ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت
زمینه‌های کاری: درمان لکنت بزرگسالان و کودکان، عقب ماندگی ذهنی، انواع اختلالات کم شنوایی و کاشت حلزون، اختلالات تلفظ مربوط به شکاف کام، اختلال در تاخیر زبان آموزی در کودکان طبیعی
قم، بلوار محمد امین
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، لکنت، ارزیابی ودرمان بیماران cp، ارتوپدیک، (si(sensory integration
قم، خیابان دور شهر
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات یادگیری، بیش فعالی، شکاف کام و لب
قم، بلوار جمهوری اسلامی
علی نادری ملک
علی نادری ملک
ارزیابی، تشخیص و درمان تخصصی کلیه اختلالات گفتار، زبان، بلع و صدا در کودکان و بزرگسالان
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات تلفظ در تمامی سنین، زبان، خواننده ها، اختلالات تاخیر گفتار و زبان
قم، بلوار عمار یاسر
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اختلالات طیف اتیسم، اختلالات بلع و آبریزش دهان، بیش فعالی، اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
زمینه‌های کاری: اختلال تکاملی زبان، لکنت در کودکان، اختلالات بلع و آبریزش دهان، بازی درمانی، فلج مغزی
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، درمان لکنت، کاردرمانی ذهنی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کاردرمانی جسمی
قم، خیابان هفت تیر
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات صوت، درمان سکته مغزی در منزل و کلینیک، کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز
قم، میدان امام
گفتاردرمانی نیاز
گفتاردرمانی نیاز
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، کم شنوایی، شکاف لب و کام، اختلال تلفظ و تولید صدا
قم، -
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، آفازی، شکاف کام و لب. درمان لکنت، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، بیش فعالی، اختلالات بلع
قم، میدان رسالت
گفتاردرمانی اعظم محمدی
گفتاردرمانی اعظم محمدی
زمینه‌های کاری: تاخیر در گفتار و زبان، کم شنوایی، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، اوتیسم، اختلالات صوت و ضایعات سیستم عصبی
قم، -
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger