شنوایی شناسی و سمعک نسیم
شنوایی شناسی و سمعک نسیم
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، ارزیابی سرگیجه و مانورهای تعادلی، ساخت انواع قالب ضد آب وضد صوت، تجویز و فروش سمعک های هوشمند نامرئی و پشت گوشی
زاهدان، بین امیرالمومنین 19 و21
شنوایی شناسی و سمعک نسیم ( زاهدان )
شنوایی شناسی و سمعک نسیم ( زاهدان )
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب ضد آب وضد صوت، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، تجویز و فروش سمعک های هوشمند نامرئی و پشت گوشی، ارزیابی سرگیجه و مانورهای تعادلی
سراوان، زاهدان
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger