گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات بلع، کاردرمانی ذهنی، بیش فعالی، کاردرمانی جسمی
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: تاخیرگفتاروزبان، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع، مشکلات تولید گفتار، مشکلات توجه و تمرکز
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، کم شنوایی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، آفازی
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی، شکاف کام و لب، کم شنوایی، بیش فعالی
قم، خیابان 45 متری صدوق
زهرا معتمدی راد
زهرا معتمدی راد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، لکنت در کودکان، اختلال تکاملی زبان، بازی درمانی، تاخیر گفتار و زبان
قم، خیابان هنرستان
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات حرکتی گفتار، اختلالات صوت، مشکلات تولید گفتار، آفازی، تاخیرگفتاروزبان
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، مشکلات توجه و تمرکز، کاردرمانی جسمی، اتیسم، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
قم، بلوار 45متری صدوقی
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
ارائه خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و بازی درمانی
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، اختلالات یادگیری، کم شنوایی، بیش فعالی، بازی درمانی
قم، خیابان هفتم تیر
مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان رویش
مرکز مشاوره تخصصی کودک و نوجوان رویش
روانشناسی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، پردازش شنوایی، هنر درمانی، پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: وسواس، بازی درمانی، پرخاشگری، مشاوره بزرگسال و خانواده: پیش از ازدواج، ***
قم، میدان رسالت
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
زمینه‌های کاری: ضایعات نخاعی، تاخیر رشدی، اختلالات تعادلی، اختلالات شناختی، اختلالات متابولیک)
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات شناختی، تاخیر رشدی، اختلالات تعادلی، اختلالات متابولیک)
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
زمینه‌های کاری: آرتروگریپوزیس، اختلالات توجه و بیش فعالی، اختلالات تعادلی، اختلالات مخچه ای) و همچنین کاردرمانی ذهنی ( سندروم داون، ضایعات نخاعی
قم، بلوار جمهوری
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، شکاف کام و لب، انواع سندرم ها، اختلالات صوت
قم، بلوار جمهوری اسلامی
مهدیه دانشور
مهدیه دانشور
ارزیابی، مشاوره و درمان اختلالات گفتار، زبان و ارتباط کودکان
زمینه‌های کاری: اتیسم، بیش‌فعالی، کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز، تاخیر گفتار وزبان
قم، جمهوری
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
زمینه‌های کاری: اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، اختلالات طیف اتیسم، کم شنوایی، فلج مغزی، اختلالات یادگیری
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی، اختلال تکاملی زبان، تاخیر گفتار و زبان، کم شنوایی، اختلالات یادگیری
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی
قم، خیابان هفت تیر
آزاده برقعی
آزاده برقعی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعال، اتیسم، کاردرمانی ذهنی در کودکان با مشکلات ذهنی، کاردرمانی جسمی در کودکان و بزرگسالان، کاردرمانی حسی و حرکتی
قم، زنبیل آباد
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، درمان سکته مغزی در منزل و کلینیک، استفاده از ابزار اتاق تاریک، آفازی، کم شنوایی
قم، میدان امام
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات بلع، کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، مشکلات تلفظ، آفازی، اختلالات صوت، اتیسم
قم، میدان رسالت
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger