دکتر آزاده نوری (دروازه تهران)
دکتر آزاده نوری (دروازه تهران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، ترمیم دندان، ارتودنسی، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، دروازه تهران
دکتر سعید صفائیان پور (دروازه تهران)
دکتر سعید صفائیان پور (دروازه تهران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، دنداپزشک زیبایی، پروتز ثابت و متحرک، ترمیم دندان
اصفهان، میدان جمهوری
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger