فرانک نوبریان (ستارخان)
فرانک نوبریان (ستارخان)
ارگوتراپیست
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، بیش فعالی، اتیسم، سنجش ورود به مدرسه، سندروم داون
تهران، ستارخان
فرانک نوبریان (ستارخان)
فرانک نوبریان (ستارخان)
ارگوتراپیست
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، کاردرمانی ذهنی، اتاق تاریک، کاردرمانی جسمی، سنجش ورود به مدرسه
تهران، ستارخان
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (ستارخان)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (ستارخان)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: گروه درمانی، کم شنوایی، اختلالات متابولیکی، اختلالات صوت، اتیسم
تهران، خیابان آزادی
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger