گفتاردرمانی گویان
گفتاردرمانی گویان
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، اتیسم، درمان لکنت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی
مشهد، بلوارصارمی
مجتبی پورزکی
مجتبی پورزکی
گفتاردرمانی در کلینیک، گفتاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، درمان اختلالات گفتاری در شکاف لب و کام، درمان اختلالات گفتار و زبان در کودکان کم شنوا و کاشت حلزون، درمان اختلالات گفتار و زبان در آسیبهای مغزی، پارکینسون و ...
مشهد، همه مناطق
گفتاردرمانی و روانشناسی گویا - سلطانی
گفتاردرمانی و روانشناسی گویا - سلطانی
گفتاردرمانی و مشاوره روانشناسی
زمینه‌های کاری: عقب ماندگی ذهنی، تست هوش و مشاوره روانشناسی کودکان و بزرگسالان، شکاف کام و لب، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی، کم شنوایی
مشهد، قاسم آباد
گفتاردرمانی معصومه میرنژاد
گفتاردرمانی معصومه میرنژاد
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب و لکنت و درمان اختلالات یادگیری، درمان تخصصی اختلالات گفتار و زبان کودکان ناشی از طیف اوتیسم، کم توانی ذهنی، کم شنوایی، فلج مغزی
مشهد، احمدآباد
زهرا افروز
زهرا افروز
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات صوت، مشکلات توجه و تمرکز، شکاف کام و لب، اتیسم
مشهد، بابانظر16
گفتاردرمانی میلاد محتشمی
گفتاردرمانی میلاد محتشمی
درمان تخصصی اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: کاشت حلزون، آسیب های مغزی(سکته مغزی، کم شنوایی، اختلالات یادگیری(خواندن، گفتاردرمانی در منزل
مشهد، کوثر جنوبی 14
پرویز شجاعی
پرویز شجاعی
آسیب شناس گفتار و زبان ( گفتاردرمانگر)
زمینه‌های کاری: آفازی، شکاف کام و لب، اختلالات یادگیری، مشکلات توجه و تمرکز، کم شنوایی
مشهد، مقابل بیمارستان امام رضا
سهیلا هجرتی
سهیلا هجرتی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، اختلالات بلع، آفازی، شکاف کام و لب، درمان لکنت
مشهد، -
گفتاردرمانی ایرانیان
گفتاردرمانی ایرانیان
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: درمان تخصصی لکنت کودکان و بزرگسالان، اختلالات صوت، اختلالات بلع، مشکلات تولید گفتار، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
مشهد
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger