دکتر حیدرعلی داوری
دکتر حیدرعلی داوری
فوق تخصص: جراحی کودکان و نوزادان، ارولوژی کودکان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی شکاف لب و کام، عمل جراحی فتق های جدار شکم کودکان، عمل جراحی برای اصلاح ناهنجاریهای مادرزادی درکودکان و نوزادان درسرو صورت وگردن، عمل جراحی درقفسه صدری و شکم کودکان، درمان بیماری ها و ناهنجاری های کلیه ها و مجاری ادراری و دستگاه تناسلی کودکان و نوزادان
اصفهان، خیابان آمادگاه
دکتر حیدرعلی داوری (جراحی کودکان و نوزادان، ارولوژی کودکان)
دکتر حیدرعلی داوری (جراحی کودکان و نوزادان، ارولوژی کودکان)
فوق تخصص: جراحی کودکان و نوزادان، ارولوژی کودکان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی شکاف لب و کام، عمل جراحی فتق های جدار شکم کودکان، عمل جراحی درقفسه صدری و شکم کودکان، درمان بیماری ها و ناهنجاری های کلیه ها و مجاری ادراری و دستگاه تناسلی کودکان و نوزادان، عمل جراحی برای اصلاح ناهنجاریهای مادرزادی درکودکان و نوزادان درسرو صورت وگردن
اصفهان، خیابان آمادگاه
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger