دکتر الهام نودهی
دکتر الهام نودهی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، عصب کشی، جرمگیری دندان، پروتز های ثابت و متحرک
مشهد، ملاصدرای 2
دکتر الهام نودهی
دکتر الهام نودهی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، کامپوزیت، جراحی دندان، عصب کشی
مشهد، ملاصدرای 2
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger