گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، اختلالات صوت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، بیش فعالی، آفازی
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلالات حرکتی گفتار، بیش فعالی، اختلالات اکتسابی گفتار و زبان، اختلالات صوت
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، بیش فعالی، اختلالات یادگیری، درمان تخصصی لکنت کودک و بزرگسال، کم شنوایی
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار، مشکلات توجه و تمرکز، کم شنوایی
قم، خیابان 45 متری صدوق
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، کم شنوایی، تاخیرگفتاروزبان، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، مشاوره، روانشناسی، مشکلات تولید گفتار، مشکلات توجه و تمرکز
قم، بلوار 45متری صدوقی
احسان رجبی
احسان رجبی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: سندروم، کاردرمانی ذهنی، تاخیر رشدی، تولید گفتار، صوت
قم، بلوارامین
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات یادگیری، بیش فعالی، شکاف کام و لب
قم، بلوار جمهوری اسلامی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، درمان لکنت، کاردرمانی ذهنی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، کاردرمانی جسمی
قم، خیابان هفت تیر
گفتاردرمانی پویافر
گفتاردرمانی پویافر
زمینه‌های کاری: درمان و مشاوره برای افراد مبتلا به گرفتگی صوتی مانند زگیل و پولیپ و التهابات تارهای صوتی، درمان و مشاوره لکنت بزرگسال مطابق با متد های جدید بین المللی، درمان اختلال گفتاری طیف اوتیسم، درمان لکنت در کودکان، درمان اختلالات گفتاری کودکان شامل اختلال در تولید ناشی از کم شنوایی و کم توان ذهنی و اختلال حسی داخل دهانی
قم، میدان سعیدی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات صوت، درمان سکته مغزی در منزل و کلینیک، کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز
قم، میدان امام
گفتاردرمانی نیاز
گفتاردرمانی نیاز
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، کم شنوایی، شکاف لب و کام، اختلال تلفظ و تولید صدا
قم، -
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، آفازی، شکاف کام و لب. درمان لکنت، اختلالات یادگیری، مشکلات تولید گفتار
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، مشکلات توجه و تمرکز، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، بیش فعالی، اختلالات بلع
قم، میدان رسالت
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger