دکتر آزاده نوری
دکتر آزاده نوری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشک زیبایی‌
اصفهان، دروازه تهران
دکتر سعید صفائیان پور
دکتر سعید صفائیان پور
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه(عصب کشی)، دنداپزشک زیبایی، ترمیم دندان
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر احسان قاسمی
دکتر احسان قاسمی
متخصص: پروتزهای دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: دندان مصنوعی، طراحی لبخند، دندانهای مصنوعی متکی بر ایمپلنت، لامینیت، انواع روکش
اصفهان، چهار راه پلیس
دکتر هاجر همامی
دکتر هاجر همامی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، کراون های سرامیکی، عصب کشی، ونیر کامپوزیت، ترمیم های همرنگ
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر سید امیر شبیر دیباجی
دکتر سید امیر شبیر دیباجی
ایمپلنتولوژیست
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، عصب کشی، جراحی دندان، ترمیم های همرنگ
اصفهان، خیابان طیب
دکتر سید محمدرضا حکیمانه
دکتر سید محمدرضا حکیمانه
متخصص: پروتز های دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، طراحی خط لبخند، جرم گیری و بروساژ دندان، پروتز متکی بر ایمپلنت
اصفهان، خیابان شریعتی غربی
دندان پزشکی چهارباغ
دندان پزشکی چهارباغ
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ترمیم، کشیدن دندان، پروتز ثابت و متحرک، خدمات دندانپزشکی و دندانسازی
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
دکتر ماجد فقیه
دکتر ماجد فقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، روکش دندان، فیشور سیلانت
اصفهان، ملک شهرخ دکترمفتح نبش ک سپهرپ 1
دکتر محدثه آکوچکیان
دکتر محدثه آکوچکیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان
اصفهان
دکتر ماجدفقیه
دکتر ماجدفقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، جراحی دندان، بروساژ دندان، بازسازی دندان
اصفهان، ملک شهر
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، اوردنچر، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان
اصفهان
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، روکش دندان، جرمگیری دندان
اصفهان
دکتر ماندانا حقیقی
دکتر ماندانا حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، طرح لبخند
اصفهان
دکتر ماهک یثربی
دکتر ماهک یثربی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، بروساژ دندان، بلیچینگ
اصفهان
دکتر متین عابد حقیقی
دکتر متین عابد حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، فیشور سیلانت، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجتبی روزبه
دکتر مجتبی روزبه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، طرح لبخند، بروساژ دندان، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر مجتبی سمسارزاده
دکتر مجتبی سمسارزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر مجتبی شاه طوسی
دکتر مجتبی شاه طوسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان
دکتر مجتبی کدخدائی
دکتر مجتبی کدخدائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ترمیم دندان، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، اوردنچر، سفید کردن دندان، ایمپلنت، ترمیم دندان
اصفهان، خ جی سه راه شهیدرجایی مجتمع مرواریدط اول واحد4
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، بازسازی دندان، ایمپلنت
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بازسازی دندان، اوردنچر، پروتز ثابت دندان، روکش دندان
اصفهان، خ کاوه نرسیده به سه راه ملک شهرنبش خ مخابرات مطب دکترادیب
دکتر مجتبی کرمانی
دکتر مجتبی کرمانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، لمینت دندان، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، ایمپلنت
اصفهان، خ شیخ بهایی کلینیک فردوسی
دکتر مجتبی نوری لنجان
دکتر مجتبی نوری لنجان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بروساژ دندان، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان
دکتر مجید ابوالحسنی
دکتر مجید ابوالحسنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، فیشور سیلانت، لمینت دندان
اصفهان
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجید حیدرپور
دکتر مجید حیدرپور
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان
اصفهان، خیابان بهشتی کوچه خان مجتمع پزشکی شقایق طبقه 1 واحد 4
دکتر مجید خامه ء
دکتر مجید خامه ء
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ارتودنسی، ایمپلنت، لمینت دندان، ترمیم دندان
اصفهان
دکتر مجید رستمی
دکتر مجید رستمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان
دکتر مجید منتظری
دکتر مجید منتظری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر
اصفهان
دکتر کامران متقی
دکتر کامران متقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی
اصفهان، خ توحید میانی جنب داروخانه دی مجاور لوستر فروشی
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، لمینت دندان، اوردنچر، جراحی دندان، فلوراید تراپی
اصفهان، خ توحید میانی جنب داروخانه دی مجتمع پردیس ط دوم واحد7
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دکتر محبوبه فیضیان فرد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، ترمیم دندان
اصفهان، خ توحید میانی بعداز مهردادساختمان پردیس واحد7
دکتر محبوبه لطفی
دکتر محبوبه لطفی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، ونیر کامپوزیت
اصفهان
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان
اصفهان
دکتر محبت صادقیان
دکتر محبت صادقیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، روکش دندان، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان
اصفهان
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، سفید کردن دندان، لمینت دندان، اوردنچر، فلوراید تراپی
اصفهان، بهارستان
دکتر مجیدعابدی
دکتر مجیدعابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، بازسازی دندان، ارتودنسی، بروساژ دندان
اصفهان، خوراسگان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان، ایمپلنت
اصفهان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، ایمپلنت، جرمگیری دندان، بازسازی دندان
اصفهان، خ توحیدمیانی ساختمان مرواریدجنب بانک پارسیان ط 2
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، طرح لبخند، سفید کردن دندان، بروساژ دندان، جراحی دندان
اصفهان، خ توحید میانی ساختمان مروارید جنب بانک پارسیان ط2
دکتر مجید کاظمی
دکتر مجید کاظمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، فلوراید تراپی، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان
اصفهان
دکتر مجید بیات
دکتر مجید بیات
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی، روکش دندان، جراحی دندان
اصفهان، خیابان سجاد خیابان آیت اله خلیلی ساختمان صبا
دکتر مجید گودرزی نژاد
دکتر مجید گودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، اوردنچر، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر مجید سیامکی
دکتر مجید سیامکی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، لمینت دندان، طرح لبخند
اصفهان، خ آمادگاه جنب هتل عباسی مجتمع گلدیس ورودی سوم ط سوم ساختمان 333
دکتر مجید فتحی
دکتر مجید فتحی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، جرمگیری دندان
اصفهان
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger