گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق (تهرانپارس)
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق (تهرانپارس)
زمینه‌های کاری: اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، سکته مغزی، کاردرمانی جسمی اختلالات ارتوپدیک، کاردرمانی حسی و حرکتی برای درمان انواع اختلالات حسی ناشی از بیش فعالی، کم توانی ذهنی
تهران، تهرانپارس
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (تهرانپارس)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (تهرانپارس)
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، نوروتراپی، اختلال صوت، شکاف لب و کام، فلج مغزی
تهران، پیروزی
فیزیوتراپی باران
فیزیوتراپی باران
متخصص: فیزیوتراپی ورزشی تهرانپارس، شرق تهران
زمینه‌های کاری: Dry needling، شا ک ویو تراپی، کاردرمانی و توانبخشی دست، لیزر پرتوان
تهران، تهرانپارس
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger