گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات بلع، کاردرمانی ذهنی، بیش فعالی، کاردرمانی جسمی
قم، فلکه صفاییه
کاردرمانی تبسم
کاردرمانی تبسم
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، توانبخشی شناختی، کاردرمانی حسی حرکتی، ABA، نوروفیدبک
قم، بلوارامین
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، مشکلات توجه و تمرکز، کاردرمانی جسمی، اتیسم، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
قم، بلوار 45متری صدوقی
زهرا کریمی
زهرا کریمی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کودکان استثنایی(اوتیسم، سندروم داون و...)، اختلالات یادگیری و شناختی، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی جسمی
قم، میدان رسالت
زینب فرمانی
زینب فرمانی
متخصص کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: کم توان ذهنی، تاخیر رشدی و نارس، کاردرمانی جسمی حرکتی در کودکان فلج مغزی، سندروم داون، کاردرمانی در کودکان اتیسم
قم، خیابان جمهوری
احسان رجبی
احسان رجبی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، تولید گفتار، کاردرمانی ذهنی، لکنت، صوت
قم، بلوارامین
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( بلوار جمهوری اسلامی )
زمینه‌های کاری: آرتروگریپوزیس، اختلالات توجه و بیش فعالی، اختلالات تعادلی، اختلالات مخچه ای) و همچنین کاردرمانی ذهنی ( سندروم داون، ضایعات نخاعی
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی ( 45 متری صدوقی )
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات شناختی، تاخیر رشدی، اختلالات تعادلی، اختلالات متابولیک)
قم، بلوار جمهوری
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
کاردرمانی محمد حسین صدرایی طباطبایی
زمینه‌های کاری: ضایعات نخاعی، تاخیر رشدی، اختلالات تعادلی، اختلالات شناختی، اختلالات متابولیک)
قم، بلوار جمهوری
گفتاردرمانی بیان قم
گفتاردرمانی بیان قم
ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، اختلال در تاخیر زبان آموزی در کودکان طبیعی، درمان اختلالات تلفظ در تمامی سنین، عقب ماندگی ذهنی
قم، بلوار محمد امین
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
گفتاردرمانی و کاردرمانی وطن دوست
زمینه‌های کاری: اختلالات تلفظی، ارزیابی ودرمان بیماران cp، (si(sensory integration، اتیسم، نورولوژیک
قم، خیابان دور شهر
علی نادری ملک
علی نادری ملک
ارزیابی، تشخیص و درمان تخصصی کلیه اختلالات گفتار، زبان، بلع و صدا در کودکان و بزرگسالان
زمینه‌های کاری: اختلالات تاخیر گفتار و زبان، سندرم ها، فلج مغزی، اختلالات کم شنوایی و کاشت حلزون، اختلالات تلفظ در تمامی سنین
قم، بلوار عمار یاسر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی
قم، خیابان هفت تیر
آزاده برقعی
آزاده برقعی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعال، اتیسم، کاردرمانی ذهنی در کودکان با مشکلات ذهنی، کاردرمانی جسمی در کودکان و بزرگسالان، کاردرمانی حسی و حرکتی
قم، زنبیل آباد
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger