میترا مستعد ( آزادشهر )
میترا مستعد ( آزادشهر )
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: تنظیم خانواده، غربالگری سرطان دهانه رحم(پاپ اسمیر)، تزریق ژل، تعیین جنسیت جنین، آیودی گذاری
آزادشهر، گنبدکاووس
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger