گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق (حکیمیه)
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق (حکیمیه)
زمینه‌های کاری: اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، سکته مغزی، کاردرمانی جسمی اختلالات ارتوپدیک، کاردرمانی حسی و حرکتی برای درمان انواع اختلالات حسی ناشی از بیش فعالی، کم توانی ذهنی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی - (حکیمیه)
گفتاردرمانی - (حکیمیه)
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات شنوایی، اختلالات یادگیری، آفازی، مشکلات تلفظی، اختلالات ناشی از فلج مغزی
تهران، -
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger