گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی و کاردرمانی نورو
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات بلع، کاردرمانی ذهنی، بیش فعالی، کاردرمانی جسمی
قم، فلکه صفاییه
فاطمه سادات سجادی
فاطمه سادات سجادی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: تاخیرگفتاروزبان، اختلالات یادگیری، اختلالات بلع، مشکلات تولید گفتار، مشکلات توجه و تمرکز
قم، خیابان سمیه
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
گفتاردرمانی آلاله رشیدی نژاد
زمینه‌های کاری: مشکلات توجه و تمرکز، کم شنوایی، مشکلات تولید گفتار، اختلالات یادگیری، آفازی
قم، بلوار امین
معصومه طاهری
معصومه طاهری
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی، شکاف کام و لب، کم شنوایی، بیش فعالی
قم، خیابان 45 متری صدوق
زهرا معتمدی راد
زهرا معتمدی راد
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، لکنت در کودکان، اختلال تکاملی زبان، بازی درمانی، تاخیر گفتار و زبان
قم، خیابان هنرستان
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
فاطمه سادات سجادی ( سمیه )
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: اختلالات حرکتی گفتار، اختلالات صوت، مشکلات تولید گفتار، آفازی، تاخیرگفتاروزبان
قم، خیابان سمیه
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، مشکلات توجه و تمرکز، کاردرمانی جسمی، اتیسم، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون
قم، بلوار 45متری صدوقی
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
گفتاردرمانی و کاردرمانی کوثر
ارائه خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و بازی درمانی
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، اختلالات یادگیری، کم شنوایی، بیش فعالی، بازی درمانی
قم، خیابان هفتم تیر
احسان رجبی
احسان رجبی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، تولید گفتار، کاردرمانی ذهنی، لکنت، صوت
قم، بلوارامین
گفتاردرمانی بیان قم
گفتاردرمانی بیان قم
ارزیابی تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار و زبان و صوت
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، اختلال در تاخیر زبان آموزی در کودکان طبیعی، درمان اختلالات تلفظ در تمامی سنین، عقب ماندگی ذهنی
قم، بلوار محمد امین
فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
آسیب شناس گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اتیسم، شکاف کام و لب، انواع سندرم ها، اختلالات صوت
قم، بلوار جمهوری اسلامی
علی نادری ملک
علی نادری ملک
ارزیابی، تشخیص و درمان تخصصی کلیه اختلالات گفتار، زبان، بلع و صدا در کودکان و بزرگسالان
زمینه‌های کاری: اختلالات تاخیر گفتار و زبان، سندرم ها، فلج مغزی، اختلالات کم شنوایی و کاشت حلزون، اختلالات تلفظ در تمامی سنین
قم، بلوار عمار یاسر
مهدیه دانشور
مهدیه دانشور
ارزیابی، مشاوره و درمان اختلالات گفتار، زبان و ارتباط کودکان
زمینه‌های کاری: اتیسم، بیش‌فعالی، کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز، تاخیر گفتار وزبان
قم، جمهوری
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( هنرستان )
زمینه‌های کاری: اختلالات صداهای گفتاری(تلفظ صداها) در کودکان و بزرگسالان، اختلالات طیف اتیسم، کم شنوایی، فلج مغزی، اختلالات یادگیری
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
گفتاردرمانی زهرا معتمدی راد ( فردوسی )
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار و زبان پس از سکته مغزی، اختلال تکاملی زبان، تاخیر گفتار و زبان، کم شنوایی، اختلالات یادگیری
قم، خیابان هنرستان
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
گفتاردرمانی و کاردرمانی مهر
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات یادگیری، درمان لکنت، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، آفازی
قم، خیابان هفت تیر
گفتاردرمانی پویافر
گفتاردرمانی پویافر
زمینه‌های کاری: درمان و مشاوره لکنت بزرگسال مطابق با متد های جدید بین المللی، درمان اختلال گفتاری طیف اوتیسم، درمان لکنت در کودکان، درمان برای افراد مبتلا افازی ناشی از سکته مغزی در خانه و کلینک، درمان و مشاوره برای افراد مبتلا به گرفتگی صوتی مانند زگیل و پولیپ و التهابات تارهای صوتی
قم، میدان سعیدی
آیات ترکمانی
آیات ترکمانی
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: شکاف کام، اتیسم، کم توانی ذهنی، تاخیر گفتاری، اختلالات تلفظ
قم، خیابان آیت الله صدوقی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
گفتاردرمانی الهام محمد امینی
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، درمان سکته مغزی در منزل و کلینیک، استفاده از ابزار اتاق تاریک، آفازی، کم شنوایی
قم، میدان امام
گفتاردرمانی نیاز
گفتاردرمانی نیاز
زمینه‌های کاری: اختلال تلفظ و تولید صدا، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن، ناروانی در گفتار(لکنت)، شکاف لب و کام، کم شنوایی
قم، -
عادله واعظی
عادله واعظی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی، اختلالات بلع، کم شنوایی، مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات تولید گفتار
قم، -
شفیعه پناه زاده
شفیعه پناه زاده
گفتاردرمانگر ( گفتاردرمانی )
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، مشکلات تلفظ، آفازی، اختلالات صوت، اتیسم
قم، میدان رسالت
گفتاردرمانی اعظم محمدی
گفتاردرمانی اعظم محمدی
زمینه‌های کاری: اوتیسم، اختلال تلفظ، اختلالات صوت و ضایعات سیستم عصبی، شکاف کام و لب، اختلال یادگیری و خواندن و نوشتن
قم، -
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger