گفتاردرمانی گویان (بلوار صارمی)
گفتاردرمانی گویان (بلوار صارمی)
زمینه‌های کاری: آفازی، کم شنوایی، اختلالات صوت، بیش فعالی، اختلالات بلع
مشهد، بلوارصارمی
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger