دکتر مریم مرادی پور
دکتر مریم مرادی پور
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، جراحی زیبایی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تزریق چربی به واژن
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر ناهید بی همتا
دکتر ناهید بی همتا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مزوتراپی، درمان خشکی واژن، تزریق ژل به لابیا ماژور، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان
تبریز، تقاطع طالقانی با 17 شهریور جدید
دکتر معصومه دوپور
دکتر معصومه دوپور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: ناباروری، ivf، هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، سفید کردن واژن، جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان
تبریز، -
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان سزارین، جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
تبریز، -
دکتر سیروس بایبوردی
دکتر سیروس بایبوردی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی
تبریز، چهارراه هفده شهریور
دکتر زنان تبریز
دکتر زنان تبریز
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، تزریق چربی به واژن
تبریز، -
دکتر فریبا حضرتی
دکتر فریبا حضرتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد
تبریز، -
دکتر مستانه وثوق طهرانی
دکتر مستانه وثوق طهرانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فاطمه صغرا زمانی
دکتر فاطمه صغرا زمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان، کولپوسکوپی، مراقبت های بعد از زایمان، هودکتومی
تبریز
دکتر غلامحسین سپهری
دکتر غلامحسین سپهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، درمان بیماری های تخمدان، جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر فاطمه طباطبایی
دکتر فاطمه طباطبایی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم، تزریق چربی به واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر فاطمه عباسعلی زاده خیابان
دکتر فاطمه عباسعلی زاده خیابان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، هودکتومی، مراقبت های دوران بارداری، پی آرپی واژن، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر فاطمه نظری خانمیری
دکتر فاطمه نظری خانمیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، هودکتومی، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر فراهم انوری آذر
دکتر فراهم انوری آذر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان
تبریز
دکتر فرح جدیان
دکتر فرح جدیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی تخمدان، درمان میوم رحم، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر فرح ناز ریحانی فر
دکتر فرح ناز ریحانی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، جراحی تخمدان، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر فرحناز فغفوری
دکتر فرحناز فغفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن، جراحی رحم
تبریز
دکتر فرناز منتظری
دکتر فرناز منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان خونریزی رحم، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر فریبا اناری
دکتر فریبا اناری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، جراحی رحم، درمان نازایی، مراقبت های بعد از زایمان، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
دکتر فریبا حضرتی آغچه قشلاق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی
تبریز
دکتر فریبا ظفربخش
دکتر فریبا ظفربخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان نازایی، درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر فریبا فضیل
دکتر فریبا فضیل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، کولپوسکوپی، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت
تبریز
دکتر فریده رمزی
دکتر فریده رمزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان
تبریز
دکتر فریدون قمری
دکتر فریدون قمری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های بعد از زایمان، درمان پولیپ رحم، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان
تبریز
دکتر فنوره فراش زاده
دکتر فنوره فراش زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر فیروز طاهری
دکتر فیروز طاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی
تبریز
دکتر قاسم امیری بستان آباد
دکتر قاسم امیری بستان آباد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، درمان عفونت زنان، درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان
تبریز
دکتر کبری حمدی
دکتر کبری حمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی، درمان میوم رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر کبری محمدی
دکتر کبری محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن
تبریز
دکتر کلارا طایفه منظمی
دکتر کلارا طایفه منظمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، کولپوسکوپی، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر لیدا حیدری
دکتر لیدا حیدری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر لیلا بگلر
دکتر لیلا بگلر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، هودکتومی، تزریق فیلر به واژن
تبریز
دکتر لیلا حامد
دکتر لیلا حامد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان میوم رحم، درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن، درمان نازایی
تبریز
دکتر لیلا خرمی فر
دکتر لیلا خرمی فر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر لیلا شب آهنگ
دکتر لیلا شب آهنگ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، جراحی زیبایی زنان، درمان نازایی، جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن
تبریز
دکتر لیلی شکورشهابی
دکتر لیلی شکورشهابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های رحم
تبریز
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
دکتر محمد حسن غفارزاده جهان پسند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، پرینورافی، جراحی ترمیمی واژن، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم
تبریز
دکتر محمد علی صراطی نوری
دکتر محمد علی صراطی نوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی، جراحی رحم
تبریز
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
دکتر محمد مصطفی مصطفوی جباری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان نازایی، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت، درمان افتادگی رحم و مثانه
تبریز
دکتر محمدتقی اونچی
دکتر محمدتقی اونچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم، جراحی تخمدان، درمان نازایی
تبریز
دکتر محمدتقی حمیدیه
دکتر محمدتقی حمیدیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی رحم، تعیین جنسیت، درمان نازایی، تنگ کردن واژن
تبریز
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
دکتر محمدصادق فضل فرهادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، جوانسازی واژن، درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر محمدعلی مزیدی
دکتر محمدعلی مزیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های رحم، درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن
تبریز
دکتر محمود هاشمی اقدم
دکتر محمود هاشمی اقدم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی، درمان خشکی واژن
تبریز
دکتر مرجان امینی
دکتر مرجان امینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، پی آرپی واژن، درمان زگیل تناسلی
تبریز
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
دکتر مرضیه تقی زاده خیاوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم
تبریز
دکتر نسرین بدرانلوئی
دکتر نسرین بدرانلوئی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، جراحی رحم
تبریز
دکتر نسترن زارع پورنصیری
دکتر نسترن زارع پورنصیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن
تبریز
دکتر نسترن کیوانچهر
دکتر نسترن کیوانچهر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان، جراحی تخمدان
تبریز
دکتر ندا رضازاده
دکتر ندا رضازاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، درمان زگیل تناسلی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران بارداری
تبریز
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger