گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: آفازی، کاردرمانی ذهنی، اختلالات یادگیری، بیش فعالی، شکاف کام و لب
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی کودکان، کاردرمانی شناختی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، اتیسم، اختلالات صوت
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( والفجر )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( والفجر )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اتیسم، آفازی، مشکلات تولید گفتار، بیش فعالی، رفتار درمانی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( بلوارجمهوری )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( بلوارجمهوری )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، روانشناسی، اختلالات صوت
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (امام جمعه)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (امام جمعه)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، درمان لکنت، بیش فعالی، رفتار درمانی، کاردرمانی جسمی
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی سخن
گفتاردرمانی و کاردرمانی سخن
مرکز توانبخشی
زمینه‌های کاری: درمان لکنت، کاردرمانی ذهنی، شکاف کام و لب، اختلالات بلع، بیش فعالی
کرمان، بلوارجمهوری
گفتاردرمانی و کاردرمانی بهتوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی بهتوان
زمینه‌های کاری: گفتار درمانی: اختلالات صوت، فلج مغزی، آماده کردن کودکان برای سنجش، اتیسم، کاردرمانی جسمی(اختلالات حرکتی
کرمان، خیابان استقلال
گفتاردرمانی و کاردرمانی دنیای زیبا
گفتاردرمانی و کاردرمانی دنیای زیبا
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، اتیسم، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، بیش فعالی، اختلالات رشدی
کرمان
گفتاردرمانی فرنگیس کاکوئی
گفتاردرمانی فرنگیس کاکوئی
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، بازی درمانی، تاخیر گفتار، اختلال خواندن و نوشتن، کاردرمانی ذهنی
کرمان، بلوار آزادگان
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( فیروزه )
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( فیروزه )
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، اختلالات یادگیری، بازی درمانی، کاردرمانی ذهنی، درمان لکنت
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (هزار و یک شب)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری (هزار و یک شب)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، روانشناسی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، کاردرمانی ذهنی، درمان لکنت
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( شفا)
گفتاردرمانی و کاردرمانی مرضیه سنجری( شفا)
گفتار درمانی، کاردرمانی، رفتار درمانی، بازی درمانی و روان شناسی
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، اتیسم، مشکلات تولید گفتار، کاردرمانی جسمی، اختلالات بلع
کرمان، خیابان والفجر جنوبی
موتور جست‌وجوی کلیک درمان همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger